Политика за поверителност

Тази политика се отнася за политиката за повереителност на личните данни в уебсайта www.espack.eu обслужван от ЕС Пак ООД регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 117667782 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“ №56, вх. А, ет. 2.

Когато посетите за първи път на  www.espack.eu ще Ви помолим да се съгласите с Политиката за поверителност в съответствие с условията на тези правила. Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност. В случай че не сте отразили избор за приемане на политиката, приемаме, че продължавайки да използвате сайта ни, сте се запознати и сте приели.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ЕС Пак ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  
Данни за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-519
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

ЕС Пак ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

ЕС Пак ООД спазва следните принципи

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване.

ЕС Пак ООД събира Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги
ЕС Пак ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок за съхраняване на личните Ви данни

ЕС Пак ООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕС Пак ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от ЕС Пак ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ЕС Пак ООД.

Право на изтриване
Вие имате правото да поискате от ЕС Пак ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕС Пак ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от ЕС Пак ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост
Вие можете да поискате от ЕС Пак ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕС Пак ООД